Kryoterapi

Ordet kryoterapi er en sammensætning af det græske ord kryo (kulde) og terapi (behandling af sygdomme og skader) og dækker over de medicinske behandlingsformer, der benytter sig af frysning til at ødelægge sygt væv.

Principperne bag kryoterapi er baseret på, at forskellige typer hudceller har forskellige tærskler over for lave temperaturer. Det øverste cellelag af huden, epidermis, som udgøres af 95% keratinocytter, er langt mere følsomt over for temperaturforandringer end det underlæggende dermis, der udgøres af et stort netværk af kollagene fibre og fibroblaster. De pigmentproducerende melanocytter i epidermis er også yderst følsomme over for temperaturforandring.

Dette bliver praktisk anvendeligt, da epidermis også er det lag af huden, hvor mange synlige hudlidelser manifesterer sig, såsom vorter, der er virale hudinfektioner, og diverse solskader. Man kan derved målrette behandling af disse sygdomme i det øveste vævslag uden at skade det underliggende væv.