Brugsvejledning

Hydrozid sprayes på det givne hudområde direkte fra beholderen. Der sprayes fra 2-3 cm afstand og i 2-6 sekunder, afhængigt af læsionens art og placering.

I løbet af én behandling anbefales op til 6 gentagne fryse-tø cyklusser – med op til ½ minuts mellemrum. Den samlede tid, der sprayes på læsionen, skal holdes inden for den anbefalede maksimale behandlingstid.

Ved let tryk på sprayhovedet opnås fin, tynd stråle. Ved hårdere tryk opnås større, kraftigere stråle.

For at undgå at beskadige det omgivende raske væv kan en medfølgende applikationsskabelon anvendes ved at vælge det hul i skabelonen, der svarer til størrelsen af ​​den enkelte læsion. Ved lettere/kraftigere tryk på sprayhovedet tilpasses strålen det valgte hul i skabelonen.

Anbefalede maksimale totale behandlingstider for forskellige typer læsioner:

 • HudlæsionMaksimale totale behandlingstid
 • Verruca plantarismax 36 sek. (6×6 sek.)
 • Verruca vulgarismax 36 sek. (6×6 sek.)
 • Verruca planamax 18 sek. (6×3 sek.)
 • Keratosis seborrhoicamax 36 sek. (6×6 sek.)
 • Lentigo (facial)max 12 sek. (6×2 sek.)
 • Lentigo (non-facial)max 36 sek. (6×6 sek.)
 • Acrochordon (stilkevorte)max 36 sek. (6×6 sek.)
 • Keratosis actinica (facial)max 12 sek. (6×2 sek.)
 • Keratosis actinica (non-facial)max 36 sek. (6×6 sek.)
 • Molluscum contagiosummax 18 sek. (6×3 sek.)
 • Condylomamax 36 sek. (6×6 sek.)

I nogle tilfælde kan gentagne behandlinger være nødvendige for helt at fjerne hudlæsionen. Når gentagne behandlinger er nødvendige, anbefales et behandlingsinterval på 1-2 uger.

Kryoterapi kan give en stikkende eller brændende fornemmelse på huden. Nekrose af epidermale celler kan resultere i udviklingen af en blære. Fuld heling tager omkring 10 til 14 dage. Overbehandling kan medføre hypopigmentering, ar eller postinflammatorisk hyperpigmentering.

Kontraindikationer: Kryoterapi er kontraindiceret hos patienter med cryoglobulinaemia, Raynauds sygdom, kulde-urticaria, bloddyskrasier eller usikker diagnose.

Forsigtighed: Spray aldrig på slimhinder, åbne sår, rifter samt sart eller eksematøs hud. Forsigtighed tilrådes med hensyn til behandlingstid hos børn og personer med sart og aldrende hud. Spray ikke på rask hud. Uforsigtig anvendelse kan føre til uønsket beskadigelse af huden og det underliggende væv, herunder nerver. Må ikke inhaleres. Undgå kontakt med øjnene. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Advarsel: Beholderen er under tryk og kan briste ved opvarmning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indeholder fluorholdige drivhusgasser omfattet af Kyoto-protokollen HFC-134a.

Vorteskabeloner: Med de medfølgende skabeloner, kan man behandle næsten alle størrelser vorter og hudlæsioner uden at beskadige det omgivende raske væv. Skabelonen har 6 huller med forskellige diameter på hhv. 3, 4, 5, 6, 8 og 10 mm.

Skabelon

Hydrozid vorteskabelon er et engangsprodukt, som bortskaffes med almindeligt affald efter brug.

Skabelonen må kun anvendes i forbindelse med Hydrozid behandling.

Vigtigt: Hydrozid bør kun anvendes af uddannet sundhedspersonale.

Se brugsanvisning for Hydrozid:  DK  &  SWE